بزرگسال تغذیه فرنگی صبحانه کودکان

بزرگسال: تغذیه فرنگی صبحانه کودکان مواد غذایی صبحانه سالم صبحانه مقوی برنامه غذایی

به گزارش ایسنا، کارمندان این ایستگاه رادیویی اعلام کردند، یک مرد بعد از اینکه دو تن را در بیرون ساختمان ترساندن کرده بود به داخل ساختمان یورش آورد.

آخر گروگانگیری در هلند

آخر گروگانگیری در هلند

عبارات مهم : ایستگاه

شبکه اسکای نیوز عربی از آخر عملیات گروگانگیری در هلند خبر داد.

به گزارش ایسنا، کارمندان این ایستگاه رادیویی اعلام کردند، یک مرد بعد از اینکه دو تن را در بیرون ساختمان ترساندن کرده بود به داخل ساختمان یورش آورد.

آخر گروگانگیری در هلند

اما نیروهای پلیس این فرد را که تعدادی را گروگان گرفته بود، بازداشت کردند و به این ترتیب گروگانگیری بدون اینکه تلفاتی داشته باشد، آخر یافت.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارشی را در خصوص وقوع گروگانگیری بعضی افراد در ساختمان یکی از ایستگاه های رادیوی هلند منتشر کرده بود.

به گزارش ایسنا، کارمندان این ایستگاه رادیویی اعلام کردند، یک مرد بعد از اینکه دو تن را در بیرون ساختمان ترساندن کرده بود به داخل ساختمان یورش آورد.

پلیس هلند نیز وقوع گروگانگیری در داخل یکی از شبکه های رادیویی هلند را تایید کرد. این گروگانگیری در شبکه رادیویی “۳ اف ام” در شهر هیلورسوم در شمال هلند رخ داد.

پلیس ساختمان ایستگاه رادیویی را محاصره کرد، در حالی که ایستگاه رادیویی بدون توقف به پخش برنامه های خود ادامه داد.

واژه های کلیدی: ایستگاه | ساختمان | گروگانگیری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs