بزرگسال تغذیه فرنگی صبحانه کودکان

بزرگسال: تغذیه فرنگی صبحانه کودکان مواد غذایی صبحانه سالم صبحانه مقوی برنامه غذایی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی وقتی رعد و برق به کمک رایانه‌های کوانتومی می‌آید

دانشمندان با شعار اگر نمی‌توانی چیزی را در محیط زیست مطالعه کنی، آن را در آزمایشگاه بساز، پرده از راز حباب‌های نوری نادر که هنگام رعد و برق به چشم می‌آیند برداش

وقتی رعد و برق به کمک رایانه‌های کوانتومی می‌آید

وقتی رعد و برق به کمک رایانه های کوانتومی می آید

عبارات مهم : رایانه

دانشمندان با شعار اگر نمی توانی چیزی را در محیط زیست مطالعه کنی، آن را در آزمایشگاه بساز، پرده از راز حباب های نوری نادر که هنگام رعد و برق به چشم می آیند برداشتند.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، کره های نوری رعد و برق که حباب های روشنی از نور در طول رعد و برق هستند، با وجود دهها سال مطالعه، همچنان مرموز باقی مانده اند. ولی چطور باید آن را در یک آزمایشگاه شبیه سازی و مطالعه کرد؟

محققان یک “اسکیرمیون”(skyrmion) که یک شبه ذره در یک میدان مغناطیسی مصنوعی هست، ایجاد کردند که برانگیختن میدان مغناطیسی مصنوعی آن، میدان های الکتریکی و مغناطیسی حباب نورانی رعد و برق را شبیه سازی می کند.

وقتی رعد و برق به کمک رایانه‌های کوانتومی می‌آید

این گروه یک میدان مغناطیسی را به یک چگالی بوز-اینشتین(حالتی از ماده جهت گاز بوزون که تا دمای نزدیک صفر مطلق خنک می شود)، در یک محفظه ساخته شده است از روبیدیوم اعمال کرد تا اتم ها را در امتداد سطح حباب نور بچرخاند و همچنین درون آن پیچ و تاب بخورند.

به نظر پیچیده می رسد و واقعا هم پیچیده هست، ولی منجر به یک مزیت روشن شد: شما می توانید تصویر های فوری و لحظه ای از گاز بگیرید و کار ساختار درونی آن را بررسی کنید.

دانشمندان با شعار اگر نمی‌توانی چیزی را در محیط زیست مطالعه کنی، آن را در آزمایشگاه بساز، پرده از راز حباب‌های نوری نادر که هنگام رعد و برق به چشم می‌آیند برداش

البته این امر می تواند به آشنایی واکنش‌ها حباب نور رعد و برق کمک کند، همچنین می تواند جهت نسل بعدی رایانه ها و محاسبات بافایده باشد.

رایانه های کوانتومی با وجود محیط بیرونی، باید یک حالت منسجم را حفظ کنند و از آنجا که “اسکیرمیون ها” می توانند بدون از دست دادن فواید خود عوض کردن شکل دهند، می توانند جهت دستگاه های کوانتومی ایده آل باشند.

وقتی رعد و برق به کمک رایانه‌های کوانتومی می‌آید

واژه های کلیدی: رایانه | مطالعه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs