بزرگسال تغذیه فرنگی صبحانه کودکان

بزرگسال: تغذیه فرنگی صبحانه کودکان مواد غذایی صبحانه سالم صبحانه مقوی برنامه غذایی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اختلاف در بیت هاشمی؟

آیت الله هاشمی یک سالی است که در خاک خفته و امروز از او تنها یادها به جا مانده و تحلیل ها در وصف او بیان می شود.

اختلاف در بیت هاشمی؟

اختلاف در بیت هاشمی؟

عبارات مهم : زندان

آیت الله هاشمی یک سالی است که در خاک خفته و امروز از او تنها یادها به جا مانده و تحلیل ها در وصف او بیان می شود.

اختلاف در بیت هاشمی؟

و این یعنی این روزها بیش از گرامیداشت خاطرات آیت الله، مواضع فرزندان اوست که زیرذره بین هست. هاشمی و خانواده اش هر لحظه در صدر اخبار بوده اند، چه آن وقت هایی که آیت الله بود، چه حالا که نیست.

شیوه آیت الله رفسنجانی آن بود تا علی رغم سایر سیاسیون که همسران و فرزندان خود را از سیاست برحذر می دارند و آنها را جهت آنکه متهم به آقازاده بودن نشوند در خفا و بایکوت خبری نگاه می دارند، نه عفت مرعشی همسرش را از رسانه ها دور نگه دارد و نه هیچ یک از فرزندان را. عفت مرعشی هرچند هیچ گاه نقش بانوی اول را بازی نکرد، ولی توانست همراه و همگام با آیت الله در ایام ریاست جمهوری، در مراسم رسمی و تشریفاتی حضور داشته و نقش ایفا کند. او هر لحظه همراه و در خط آیت الله بود.

آیت الله هاشمی یک سالی است که در خاک خفته و امروز از او تنها یادها به جا مانده و تحلیل ها در وصف او بیان می شود.

اوج جنجال آفرینی وی در وقت دستگیری فرزندش مهدی و روانه زندان شدن او بود، همان موقع او حرف ها و اظهاراتی جنجالی مطرح کرد که بیانگر این بود که عفت مرعشی اگر بخواهد سخن به زبان بیاورد، می تواند مانند فرزندان رسانه ای شود و بحث داغ مطبوعات و جراید.

در این میان ولی پنج فرزند آیت الله هر یک حکایتی جداگانه دارند؛ پنج فرزندی که بعد از رحلت آیت الله دو نگاه متفاوت نسبت به آنها وجود داشت، عده ای اعتقاد بودند بعد از فوت آیت الله این پنج فرزند در محاق خواهند رفت و دیگر خبری از اظهارنظرهای خاص بعضی از آنها مثل فائزه نیست. این دسته باور داشتند همه کارها و اظهاراتی هم که تا به امروز فرزندان هاشمی به زبان می آوردند به واسطه حضور پدر بوده و از این بعد با رفتن چتر حمایتی بابا(!) آنها نیز خاموش می نشینند. ولی عده ای برعکس این عنوان را مطرح می کردند و اعتقاد داشتند فرزندان هاشمی از این بعد جسورتر می شوند، چراکه دیگر نیازی نیست تا در گفتارها و اظهاراتشان رعایت حال جا و منصب پدر را بکنند.

اما در نهایت آنچه امروز در عمل روی داده این است که انگار برادرها و خواهرها در عین اینکه هنوز هم قربان صدقه بابا می روند، ولی از جهت نگاه سیاسی اختلافاتشان با یکدیگر عیان تر شده است این را به خوبی می شود در اظهارنظرهای اخیر آنها دید. به خصوص بعد از آخرین گفتگوی محسن هاشمی رفسنجانی که به صراحت بیان می کند با فائزه دارای اختلاف نظر سیاسی و عقیده است.

اختلاف در بیت هاشمی؟

این چند نفر

مهدی هاشمی جنجال سازترین ارزش بود حتی زیاد از فائزه. مهدی از سال 88 به بعد، خبرسازترین فرزند بود. برادر خبرسازی که آیت الله در بعضی تریبون هایش از او سخن می گفت. دست آخر اینکه بعد از رفتن به انگلیس در حوادث 88 و بعد از بازگشت به ایران، بازداشت شد. روزی که قرار بود مهدی به زندان برود آیت الله و انتشار فیلم بدرقه او در رسانه ها موج انتقادات جریان راست را روانه مرحوم هاشمی کرد… هرچه بود گذشت. مهدی بعد از زندان و بعد از فوت آیت الله دیگر خیلی خبرساز نیست. فقط گهگداری مرخصی هایش از زندان جنجالی می شود و خرید از فلان مغازه. با این حال هنوز که هنوز است مخالفان هاشمی سایه او را با تیر می زنند.

به جای مهدی، یاسر هاشمی کوچک ترین عضو خانواده هاشمی جزء بی حاشیه ترین هاست. به غیر از اینکه با عوض کردن ساختار دانشگاه آزاد اسلامی، از ریاست دفتر هیئت امنای این دانشگاه برکنار و در آن ایام مخالفت هایی با ساختارها و تغییراتی در دانشگاه آزاد کرد کنش و تصویر العمل خاصی از او ابراز نشده است.

آیت الله هاشمی یک سالی است که در خاک خفته و امروز از او تنها یادها به جا مانده و تحلیل ها در وصف او بیان می شود.

در این بین فاطمه، محسن و فائزه سه شخصیت با سه موضع گیری سیاسی متفاوت بعد از آیت الله بیش از یاسر و مهدی فعالیت می کنند، کسانی که حالا به صراحت می گویند تغییراتی در خط مشی ارزش بایکدیگر وجود دارد.

محسن هاشمی به عنوان مدیر شورای شهر این روزها بیش از بقیه جهت گیری سیاسی متفاوت با فاطمه و فائزه هست. به خاص بعد از اظهارنظرهای جنجالی اش اطراف 9 دی. اظهاراتی که با تصویر العمل بسیاری از مردم در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … روبه رو شد. البته بعدها خود محسن هاشمی از در توجیه آن حرف ها برآمد و به گونه ای آن را برطرف و رجوع کرد. هنگامی که روزنامه آفتاب یزد از فاطمه هاشمی راجع به این صحبت های محسن هاشمی پرسید، او با صراحت گفت اگر محسن این حرف ها را زده با آن موافق نیست. فاطمه هاشمی در همان گفتگو به اختلاف نظرهای بین خواهر و برادرها هم اشاره کرد، البته آن را نه یک ضعف، بلکه یک نقطه قوت ارزیابی و بیانگر نگاه آزاد فرزندان هاشمی بعد از فوت آیت الله دانست.

اختلاف در بیت هاشمی؟

بعد از تایید اختلاف نظر و نظر محسن هاشمی و فاطمه هاشمی، حالا محسن در بروزترین مصاحبه اش از اختلاف نظر با فائزه هم می گوید. البته این توصیه نگفته نیز پیداست. کاملا واضح است نظر فائزه که روزی به دیدار یکی از هم بندهای خود در زندان رفته و با آنها تصویر گرفته و خیلی قبل تر در حوادث 88 نقش داشته و به صراحت دودهه ای است که با اظهارنظرها و گفتگوها و فعالیت های مطبوعاتی اش جنجال آفریده و شش ماهی را در زندان سپری کرده باید هم با نظر های محسن هاشمی که این روزها در ردای ریاست شورای شهر فعالیت دارد متفاوت باشد.

اوج اختلاف نظر

اما کار به اینجا ختم نمی شود. محسن در سخنان اخیرش به گونه ای عمل کرده که انگار، پاسخ بیانات اخیر فائزه و فاطمه را داده تا پرسش های خبرنگار. او در جواب اطراف فوت آیت الله، تلاش دارد تا از تایید یا تکذیب حرف ها و بیانات این دو خواهر اجتناب کند.

اختلاف نظر محسن هاشمی با فائزه و فاطمه در حالی است که باید گفت، فاطمه و فائزه را نیز نمی توان دوخواهر با دودیدگاه کاملا شبیه به هم دانست که اگر اینطور بود فائزه در حزب عاملان حضور نداشت و فاطمه در حزب اعتدال و توسعه. این دو خواهر نیز با گزینش دوحزب متفاوت سیاسی نوع تفاوت در نظرشان را به نمایش گذاشته اند. فاطمه که از بانیان حزب اعتدال است هرگز نتوانست فائزه را به حزب خود بکشاند، هرچند فائزه نه تنها در حزب خواهر نمی گنجد، بلکه در حزب عاملان نیز زیاد یک فعال اصلاح طلب با خُلق و خوی تند چپ به شمار می آید تا جایی که بسیاری می گویند فائزه مرزهای اصلاح طلبی کشور عزیزمان ایران را به معنای جناحی اش شکسته و خطوط قرمز را رد کرده است.

فاطمه هاشمی، دختر بزرگ آیت الله که ظاهرا بیش از باقی فرزندان به پدر نزدیک بوده هم، البته کم اظهارنظرهای جنجالی نداشته؛ اظهارنظرهایی که زیاد شبیه به گفته های فائزه است تا محسن. او نیز البته یکبار تا مرز حبس های شش ماهه رفته، ولی بخشوده شده است هست. فاطمه کسی است که این روزها هماهنگ با خواهر سخنان تازه ای راجع به آیت الله مطرح می کند و البته هنگامی که پای دفاع از برادرش مهدی بیفتد حاضر است حرف های دردسرسازتر هم بزند. هرچند هیچ گاه آنقدر مثل فائزه تند نرفته تا تندروهای خشمگین به محض دیدنش به او فحاشی و هتاکی کنند.

پلیس خوب و بد؟

یاسر، فاطمه، فائزه، محسن و مهدی یادگار یا فرزند آیت الله هرچه نامشان را بگذارید اگرچه با نظر هایی متفاوت، ولی همگی به سمت اصلاح طلبی گرایش دارند. محسن با رنگ و لعابی بسیار ملایم، چیزی شبیه به همان اصلاح طلب های اصولگرای معتدل است که گهگداری به راست و البته زیاد به چپ میل به پیدا می کنند، ولی رویکرد کاملا محافظه کارانه دارند. فاطمه با اندکی رنگ و رخ زیاد اصلاح طلبی و فائزه هم که باید اصلاح طلبان به دنبالش حرکت کنند تا او به دنبال آنها…

با رسانه ای شدن تفاوت نظرهای خواهران و برادران هاشمی رفسنجانی بعد از فوت آیت الله، البته این نظریه را هم نباید دور از ذهن دانست که شاید تمام این تفاوت نظرها هم یک هماهنگی از پیش تعیین شده است فرزندان هاشمی جهت پیشبرد اهداف سیاسی ارزش باشد، چیزی شبیه به اجرای پلیس خوب و پلیس بد… بدهید ترتیب که حرف های تند از سوی یکی از خواهران زده شود و بعد برادر آنها را در قالب اظهاراتی ملایم کادوپیچ کرده و به رسانه ها بگوید.

روزنامه آفتاب یزد

واژه های کلیدی: زندان | سیاسی | اختلاف | سیاسیون | فرزندان | اختلافات | اصلاح طلب | محسن هاشمی | مهدی هاشمی | اصلاح طلبان | خانواده هاشمی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs