بزرگسال تغذیه فرنگی صبحانه کودکان

بزرگسال: تغذیه فرنگی صبحانه کودکان مواد غذایی صبحانه سالم صبحانه مقوی برنامه غذایی

گت بلاگز اخبار حوادث فکر می کردم چمدانی که همراهش بود پر از دلار است ، زن جوان با همدستی چند شرور دایی خودش را ربود

29شهریور سال گذشته مرد جوانی با حضور در اداره آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد افراد ناشناسی او را ربوده و مورد آزار جنسی قرارش داده‌اند.

زن جوان با همدستی چند شرور دایی خودش را ربود/ فکر می کردم چمدانی که همراهش بود پر از دلار است

عبارات مهم : ایران

29شهریور سال گذشته مرد جوانی با حضور در اداره آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد افراد ناشناسی او را ربوده و مورد آزار جنسی قرارش داده اند.

کشور عزیزمان ایران نوشت:با شروع تحقیقات و اطلاعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشته بود، دو تن از آدم ربایان به نام های «سیامک» و «ناصر» دستگیر شدند ولی متهمان مهم که متواری هستند همچنان تحت تعقیب قرار دارند.

متهمان دستگیر شده است در بازجویی ها اعتراف کردند زن جوانی به نام «نسترن» با این ادعا که دایی اش-شاکی- کیفی پر از دلار دارد- از آنها خواسته او را بدزدند.

فکر می کردم چمدانی که همراهش بود پر از دلار است ، زن جوان با همدستی چند شرور دایی خودش را ربود

به همین خاطر این زن نیز بازداشت شد و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات جهت پیگیری به دادگاه کیفری انتقال یافت.

صبح دیروز زن جوان و دو همدستش از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران- به ریاست قاضی بابایی- انتقال یافته شدند و به اتهام آدم ربایی پای میز محاکمه ایستادند.

29شهریور سال گذشته مرد جوانی با حضور در اداره آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد افراد ناشناسی او را ربوده و مورد آزار جنسی قرارش داده‌اند.

درابتدای جلسه شاکی 32 ساله که کفاش بود در جایگاه ایستاد و به قضات گفت: روز حادثه، این دو مرد-اشاره به متهمان- با کمک همدستانشان مرا ربودند و مدام راجع به کیف پر از دلار می پرسیدند. هنگامی که فهمیدند دلاری در کار نیست مرا مورد آزار جنسی قرار دادند. با این حال در آن شرایط وحشتناک چند نفرشان را شناختم و بعد از اینکه از دست آنها خلاص شدم پیش پلیس رفتم و عنوان را گزارش دادم.»

سپس زن جوان که خواهر زاده شاکی و متهم ردیف اول پرونده بود، در جایگاه قرار داده شد و گفت: «کیف بزرگی دست دایی ام بود که فکر کردم پر از دلار هست. به همین علت با چندینه مرد شرور که از دوستانم بودند، قرار گذاشتم تا کیف را بدزدند. ولی بعد فهمیدیم هیچ دلاری وجود نداشته. من در وقت اتفاق همراه آنها نبودم و از اتفاقات بعد از آن خبر ندارم. حالا هم بشدت پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.»

پس از اوهمدستانش نیز دربرابر قضات قرار گرفتند. یکی از آنها به قضات گفت: ما اشتباه کردیم ولی نفرات مهم متواری شده است اند. باورکنید فریبمان دادند و راحت هم به دام افتادیم.حالاهم تقاضای بخشش داریم.»پ

فکر می کردم چمدانی که همراهش بود پر از دلار است ، زن جوان با همدستی چند شرور دایی خودش را ربود

س از آخر بیانات متهمان، قضات وارد شور شدند وقراراست بزودی حکم متهمان راصادر کنند.

29شهریور سال گذشته مرد جوانی با حضور در اداره آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد افراد ناشناسی او را ربوده و مورد آزار جنسی قرارش داده‌اند.

واژه های کلیدی: ایران | انتقال | دادگاه | تحقیقات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs